Onderscheidend

Scherpe tarieven Nederlandse Incasso Coöperatie

“Hoe kan het toch dat jullie zo goedkoop zijn?” is een vraag die vaak aan de Nederlandse Incasso Coöperatie (NIC) wordt gesteld. Het antwoord daarop is simpel. De Nederlandse Incasso Coöperatie bundelt de krachten van MKB ers. Incassodiensten worden goedkoper naarmate de hoeveelheid incassozaken toeneemt. Door de MKB’ers te verenigen is het aantal zaken dat ter incasso kan worden aangeboden zodanig hoog dat er een gezonde verhouding ontstaat tussen de incassoopbrengsten enerzijds en de kosten anderzijds. Hierdoor wordt het vervolgens mogelijk om ten behoeve van u gunstige afspraken te maken met de deurwaarders.

Leden Nederlandse Incasso Coöperatie hebben inspraak

De Nederlandse Incasso Coöperatie (NIC) is een coöperatie. De leden hebben dan ook inspraak in het reilen en zeilen van de vereniging. Zo wordt er ieder jaar een algemene ledenvergadering georganiseerd. Hiervoor worden alle leden uitgenodigd.

Geen winststreven Nederlandse Incasso Coöperatie

Nog een reden waarom onze tarieven zo scherp zijn: incassobureaus en deurwaarders hebben altijd als streven om winst te maken. De vereniging heeft dit streven niet. En doordat de vereniging geen winstoogmerk heeft, zijn de leden van de Nederlandse Incasso Coöperatie ervan verzekerd dat de vereniging enkel het belang van de leden voor ogen heeft. Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Nederlandse Incasso Coöperatie kunt u contact opnemen met de afdeling ledenwerving. U kunt direct lid worden maar indien u eerst een persoonlijke toelichting wenst kunt u ook een afspraak maken met één van onze adviseurs via telefoonnummer 010 - 820 00 73.


Wij bellen u graag terug

Bel direct tel. 010 - 820 00 73. Of laat ons u eenvoudig terugbellen op een gelegen moment.

  Bel me later terug

Meer informatie

Vraag vrijblijvend onze brochure aan of stel ons meteen uw (incasso) vragen.

  Neem contact met ons op