Wie zijn wijMeer dan ooit is het belangrijk dat debiteuren op tijd betalen

De crisis heeft de omzetten doen dalen, en de liquiditeit moet voor een groot deel worden gehaald uit de eigen debiteuren. Voor MKB ers gaat het uit handen geven van vorderingen gepaard met onevenredige kostenrisico’s, zeker in het geval van kleine vorderingen. Met de oprichting van de Nederlandse incasso Coöperatie medio 2009 is daar definitief een eind aan gekomen. Als u lid wordt van de NIC kunt u alle kosten-risico’s ontwijken op het gebied van incasso.

Incassobureau voor het MKB

De Nederlandse Incasso Coöperatie is een inkoopvereniging zonder winstoogmerk (!) met als doel om zo veel mogelijk voordeel aan MKB ers te bieden op het gebied van incasso en juridische diensten. Onze missie is de Nederlandse incassomarkt ten behoeve van het MKB open te breken. Dit doen wij door het bieden van een no cure no pay incasso service waaronder tevens vallen de deurwaarders- en proceskosten. DAS pas incasso voor het MKB!

Doel van de Nederlandse Incasso Coöperatie

De NIC stelt zich tot doel om de kosten gepaard gaande met incasso uit te sluiten, dan wel tot een minimum te beperken. Dit gebeurt enerzijds doordat de NIC haar leden stimuleert tot het voeren van een structureel debiteurenbeleid (waardoor het ontstaan van incassozaken wordt voorkomen), en anderzijds doordat met de bundeling van de belangen zeer gunstige afspraken (waaronder no cure nu pay incasso inclusief proces- deurwaarderskosten!) met incassobureaus (incassoburo's) en deurwaarders worden bedongen.

De NIC gaat de confrontatie aan en wil de incassomarkt op z’n kop zetten. Knokken voor een markt waarin het weer om eerlijke handel draait. Weg met de torenhoge tarieven. En met de arrogantie van de grote incassobureaus en deurwaarderskantoren.


Wij bellen u graag terug

Bel direct tel. 010 - 820 00 73. Of laat ons u eenvoudig terugbellen op een gelegen moment.

  Bel me later terug

Meer informatie

Vraag vrijblijvend onze brochure aan of stel ons meteen uw (incasso) vragen.

  Neem contact met ons op