Artikelen

Nieuwe incassowet (Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten)

In de nieuwe wet wordt de hoogte van de incassokosten vastgesteld aan de hand van een staffel. De incassokosten zijn een percentage van de hoofdsom met een minimumbedrag van EUR 40. De buitengerechtelijke kosten zijn de enige kosten die in rekening mogen worden gebracht voor het innen van de vordering. Het is niet toegestaan om andere kostenposten op te voeren, zoals administratiekosten, herinneringskosten of aanmaankosten.

Staffel met betrekking tot te rekenen percentages aan incassokosten over de hoofdsom

Hoofdsom (ex. rente) Percentage
Tot en met € 2.500,- 15% Minimaal € 40,-
Over de volgende € 2.500,- 10%
Over de volgende € 5.000,- 5%
Over de volgende € 190.000,- 1%
Over het meerdere 0,5% Maximum € 6.775,-


Het is belangrijk dat u, voordat u de rekening uit handen geeft, op enig moment een aanmaning stuurt waarin u de debiteur 14 dagen de kans hebt gegeven om alsnog het openstaande bedrag aan u te voldoen. Voorts moet u in die brief de debiteur op de hoogte brengen van de extra (Incasso)kosten wanneer de betaling uit blijft na de gestelde betaaltermijn..

Bent u niet BTW-plichtig? Dan brengt het incassobureau de BTW over de incassokosten in rekening bij de debiteur. U dient ook dit in voormelde brief te hebben gemeld.

De nieuwe incassowet is enkel van toepassing op vorderingen waarvan het verzuim na 1 juli 2012 is ingetreden. Om ervoor te zorgen dat uw debiteur uw schade inzake incassokosten dekt is het cruciaal dat u kunt aantonen dat u bovenstaande stappen gevolgd hebt en op verzoek de verzonden correspondentie kunt overleggen. Voor een eventueel gerechtelijk traject is dit verplicht, daar er anders geen gerechtelijk traject kan worden opgestart (in extreme gevallen kan een foutief voortraject wellicht leiden tot een afwijzing door de rechter met betrekking tot de incasso vordering).

  Terug naar artikel overzicht

Wij bellen u graag terug

Bel direct tel. 010 - 820 00 73. Of laat ons u eenvoudig terugbellen op een gelegen moment.

  Bel me later terug

Meer informatie

Vraag vrijblijvend onze brochure aan of stel ons meteen uw (incasso) vragen.

  Neem contact met ons op