Artikelen

No cure no pay incasso: de valkuilen

De Nederlandse Incasso Cooperatie is de enige incasso-organisatie die voorziet in een echte no cure nu pay incasso service. “Zijn er dan ook nep no cure nu pay incasso aanbiedingen?”, hoor ik u denken.

Jazeker, sterker nog, buiten de no cure nu pay incasso service van de NIC, is er niet één incassocontract of incassoabonnement dat ook de proces- en deurwaarderskosten onder de service laat vallen. Ik leg het uit.

Allereerst dient u te weten wat de diensten van een incassobureau inhouden. Zij kunnen bellen, aanmaningen/ brieven versturen, en, lopende een procedure, juridische stukken opstellen. Zij zullen echter op enig moment altijd rekeningen van derden gaan ontvangen. Zo zal in het geval van het starten van een procedure de dagvaarding door de deurwaarder moeten worden uitgebracht. Die dagvaarding moet vervolgens worden ingediend bij de rechtbank. De deurwaarder stuurt voor het uitbrengen van de zaak een factuur en de rechtbank stuurt een factuur voor het in behandeling nemen. Zodra er een vonnis is en de debiteur betaalt alsnog niet, zal het incassobureau weer naar de deurwaarder moeten uitwijken, en zullen er wederom externe kosten ontstaan.

Juist in deze externe kosten (van de rechtbank en de deurwaarder) schuilt uw kostenrisico. Immers, het incassobureau laat de no cure nu pay incasso regel enkel gelden voor haar eigen diensten, terwijl deze dus maar zeer beperkt zijn. Alle proces- en deurwaarderskosten komen dus gewoon voor uw risico indien ze niet op de debiteur verhaald kunnen worden. De ingekochte no cure nu pay incasso diensten blijken dan dus een wassen neus.

Een zelfde kunstje zien we bij de verzekeraars. Je denkt dat je verzekerd bent en betaalt daarvoor graag een (veel te) dikke premie aan je verzekeraar. Je denkt dan dat alle kosten gedekt zijn, maar wanneer je alle voorwaarden erop naslaat blijkt dat de verzekeraar slechts de rechtbankkosten (griffierecht) voor € 1.000,00 per jaar dekt; daar kun je net twee incassoprocedures voor voeren!(bij de NIC geldt de dekking voor 75 zaken per jaar, en voor meer in overleg) Wat de verzekeraars niet vermelden is dat ze miljoenen verdienen aan de incassovorderingen die u aan hen in handen stelt (ja, u leest het goed: u betaalt dus premie voor een omstandigheid die voor hen juist tot grote winsten leidt: van een daadwerkelijke dekking van het kostenrisico is bij de verzekeraars dus nauwelijks sprake). Ook dit leg ik even uit.

Voor het verrichten van de werkzaamheden die met incasso gepaard gaan wijst de rechtbank een kostenvergoeding toe. Uw wederpartij wordt dus veroordeeld om de gemaakte kosten te betalen. Als de debiteur die kosten dan betaalt dan betekent dat dus een omzetpost voor de verzekeraar. Die omzetposten bestaan overigens niet enkel uit een vergoeding voor de eigen werkzaamheden, maar vaak ook uit de kosten van de deurwaarder ; de verzekeraars hebben de aandelen van een behoorlijk aantal deurwaarderskantoren in handen: de winsten die de deurwaarderskosten draaien doordat de verzekeraar haar opdrachten verstrekt, vloeien dus rechtstreeks in de zakken van de verzekeraars. En denkt u nu echt dat die winsten worden aangewend om uw premie omlaag te krijgen?

Of wat we ook hebben gezien bij een verzekeraar is dat een “incassoverzekering” aanbieden, maar dat dit niet meer inhoudt dan de buitengerechtelijke behandeling van een dossier; oftewel, net als bij de incassobureau vallen de kosten van de deurwaarder en de rechtbank NIET onder de dekking. Dit soort incassoverzekeringen zijn er alleen maar op gericht om uw incassozaken aan te trekken om zo grote winsten te kunnen draaien in kantoren waarvan de aandelen in handen zijn van de verzekeraar. Het draait daar enkel om winst. De NIC heeft geen winstoogmerk.

De NIC adviseert u om zeer kritisch te kijken naar de incassoproducten die u afneemt bij verzekeraars en/of incassobureaus. Voor zover bij de NIC bekend is zij nog altijd de enige die daadwerkelijk een no cure nu pay incasso service mogelijk maakt.

  Terug naar artikel overzicht

Wij bellen u graag terug

Bel direct tel. 010 - 820 00 73. Of laat ons u eenvoudig terugbellen op een gelegen moment.

  Bel me later terug

Meer informatie

Vraag vrijblijvend onze brochure aan of stel ons meteen uw (incasso) vragen.

  Neem contact met ons op